Schoonheidssalon MOOOI

Een rustmoment op de dag.

PRIVACYVERKLARING SCHOONHEIDSSALON MOOOI

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die schoonheidssalon MOOOI verwerkt van haar klanten.

Indien je klant bent/wordt van Schoonheidssalon MOOOI of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon MOOOI verstrekt, geef je nadrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze verklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je persoonlijke administratie.


1.      Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Ellen Smit – van der Staak eigenaresse van Schoonheidssalon MOOOI

Rouppe van der Voortlaan 13

5262 HC Vught

0651769258

[email protected]

KVK 57973296


2.      Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon MOOOI en voor welk doel.

2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:

-         Voor- en achternaam, geboortedatum

-         Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

-         Telefoonnummer, emailadres

-         Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

-         Voor- en nafoto’s

De in sub 2.1 genoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

-           Naam, adres, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

-           Naam, adres en telefoonnummer kan worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidssalon MOOOI

-           De gezondheidsgegevens kunnen worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

-           Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen gedeeld op social media na toestemming van u.

Email berichtgeving:

Schoonheidssalon MOOOI gebruikt je naam en emailadres om je haar email nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, en andere interessante informatie over de salon te zenden. Afmelding voor deze mailing is te alle tijde mogelijk.


3.        Bewaartermijnen

Schoonheidssalon MOOOI verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4.        Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon MOOOI passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


5.        Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1    Via de eigenaresse van Schoonheidssalon MOOOI kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon MOOOI zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen 1 maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon MOOOI je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt kan je contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen telefonisch worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon MOOOI of via de mail [email protected]


6.        Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.